Rodo

Wskazuję, iż na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO, Administratorem Państwa danych osobowych jest MJM Nieruchomości z siedzibą w Szczecinie przy ulicy St. Leszczyńskiego 81, 70-394 Szczecin